فرماندارميبد :

مجمع حمايت از زندانيان به مدد خانواده آنان مي رسد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري ميبد : فرماندار ميبد در اين جلسه اي با اشاره به پيامدهاي زندان براي خانواده زندانيان افزود : افراد جامعه بويژه سرپرستان خانواده به هر دليلي كه به زندان بيفتند مسائل و مشكلات عديده اي را براي خانواده آنها در بر خواهد داشت كه وظيفه ما در قبال چنين آسيبي برنامه ريزي درست و كارشناسي شده است .
فرماندارميبد :


وي با بيان سخني از مقام معظم رهبري كه فرموده اند بايد كاري كرد بيمار بجز درد ناشي از بيماري درد ديگري نداشته باشد گفت : ما بايد شرايطي را فراهم نمائيم كه خانواده بجز نبود سرپرست مشكلات ديگري نداشته باشد . در اين خصوص نبايد فرزندان زنداني رها شوند كه مشكلات زيادي را براي جامعه در برخواهد داشت .

وي تصريح كرد : در شهرستان ميبد به دليل سرمايه گذاري  مناسب ظرفيت استمداد بيشتري هم در اين زمينه داريم و مطمئنيم كه بخش صنعت در اين خصوص كمك شاياني خواهند نمود . ايشان از برگزاري جشن گلريزان در شهرستان ميبد خبر داد و از خيرين خواست در آستانه ماه مبارك رمضان به فكر نيازمندان باشند .

آدرس کوتاه :