فرماندارميبد

ما پاسدارخون بيش از200 هزارشهيد هستيم


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد دراولين جلسه بزرگداشت سي وچهارمين سالگرد انقلاب شكوهمند اسلامي ايران گفت : حقيقتا امام خميني رحمه الله عليه بعد ازحكومت علي (ع) درصدراسلام ، با انقلاب خود درايران معجزه قرن را رقم زد
فرماندارميبد

محمدرضا رجائي افزود : ما پاسدارخون بيش از200 هزارشهيد هستيم كه دردفاع ازارزشهاي الهي گام برداشتند ونماينده بيش ازيك ميليارد مسلمان جهانيم كه همه اميدشان به انقلاب است وبايد مسيررشد وتعالي را محكم واستوارطي كنيم

رجائي درادامه با اشاره به رشد وترقي سريع انقلاب اسلامي و گسترش وتوسعه آن درجهان گفت: امروزمهمترين نگراني آمريكا ايران اسلامي است وتلاش مي كنند با استفاده ازهمه ظرفيت هاي رسانه اي ، تبليغاتي ، ماهواره اي و تحريم وتهديد اين انقلاب الهي واسلامي را كه طرفدارمستضعفين عالم است متوقف كنند
فرماندارميبد درادامه جدا كردن نسل نوجوان وجوان به ويژه خانواده هاي انقلابي ، شهدا وايثارگروعالمان ازبدنه انقلاب را يكي ازنقشه هاي استكباردانست وافزود : ايام دهه مبارك فجرفرصت مناسبي است تا پايگاههاي بسيج ، مساجد ، مدارس ودانشگاهها بسترحضورفعال وباشكوه مردم را درصحنه فراهم سازند
رجائي گفت: همه مسئوليني كه قبل وبعد ازانقلاب را ديدند و با ترفند هاي پيچيده غرب آشنا هستند و ازشعاردموكراسي ومردم سالاري پوچ غرب خبردارند بايد نسل نوجوان وجوان را با ارزشهاي انقلاب و دستاوردهاي آن آشنا كنند

فرماندارميبد با بيان اينكه  علما ودانشمندان زيادي درطول تاريخ زندان وشكنجه شده اند تا اين انقلاب به رهبري امام رحمه الله عليه وخون پاك هزاران شهيد به ثمرنشسته است ؛ تصريح كرد : امروزملت ايران ذلت وخواري را پشت سرگذاشته است ودست ازانقلاب اسلامي برنمي دارد وبا تمام وجود درخدمت انقلاب اسلامي است

آدرس کوتاه :