فرماندار ميبد :

ما بايد به دنبال افزايش بهره وري بخش اقتصاد باشيم


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فرماندار ميبد با اشاره به لزوم برخورد جدي با قاچاق كالا و ارز بيان داشت : ورود هر نوع كالاي قاچاق در منطقه به معناي افزايش بيكاري در جامعه و ايجاد اشتغال براي كشورهايي كه كالاي آنها براي كشور قاچاق مي شود . لذا ما شرعا و عقلا و عرفا براي تقويت بنيانهاي اقتصادي و نجات اقتصاد از وضعيت موجود بايد هر چه در توان داريم به كار بگيرم از جمله اينكه با تمام ظرفيت از ورود كالاي قاچاق جلوگيري نمائيم .
فرماندار ميبد :


وي  به تحريمهاي وضع شده از طرف دشمن اشاره داشت و افزود : بخش اعظمي از مشكلات اقتصادي ما ناشي از تحريم ناجوانمردانه غربيها و استكبار جهاني است در عين حالي كه بخشي نيز از سوء مديريت مي باشد .
وي تصريح كرد : ما بايد به دنبال افزايش بهره وري بخش اقتصاد ملي باشيم  و در اين راه ما به وظيفه خود كه جلوگيري از ورود كالاي قاچاق به شهرستان مي باشد عمل نمائيم . 
آدرس کوتاه :