مانور امداد ونجات جاده اي درشهرستان ميبد برگزارشد + تصاوير


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، دردومين روزازهفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي مانور امداد ونجات جاده اي دركمربند غربي شهرستان ميبد برگزارشد

دراين مانور4 دستگاه خودروي سواري ويك موتورسيكلت كه به صورت فرضي با هم ديگربرخورد كرده بودند؛ كليه دستگاههاي خدماتي شهرستان اعم ازراه داري ، آتش نشاني ، هلال احمر، نيروي انتظامي ، راه وشهرسازي ومسئولين فرمانداري با حضوردرصحنه حادثه تمام توان خود را براي رها سازي گيرافتادگان درحادثه وامداد ونجات بكارگرفتند

رضا برزگري مديركل ستاد بحران استان درحاشيه اين مانورگفت : اين مانوربه منظوربررسي نقاط ضعف و آمادگي دستگاههاي خدماتي صورت مي گيرد تا دستگاهها توان وآمادگي خود را درصحنه فرضي به نمايش بگذارند ودرصورت داشتن نقاط ضعف آن را برطرف كنند
مديركل ستاد بحران استان گفت : مهمترين حوادث وبلايايي كه شهرستان ميبد را تهديد مي كند خشكسالي ، طوفان ، ريزگردها ، سرما وگرما ، يخبندان وصاعقه وسيل است
برزگري افزود : خوشبختانه شهرستان ميبد دربحث زلزله يكي ازشهرهاي امن استان است

آدرس کوتاه :