فرماندارميبد درجمع استاتيد وكاركنان دانشكده فني دختران

كوچكترين كوتاهي درامرفرهنگ ازيك مسئول فرهنگي درمراكزآموزش عالي پذيرفته نيست


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد دربازديد ازدانشكده فني دختران شهرستان ميبد درجمع اساتيد وكاركنان اين دانشكده ، هدف ازاين بازديد را ارزيابي وضعيت علمي ، فرهنگي واجتماعي اين دانشكده عنوان كرد وافزود : دانشكده فني دختران به لحاظ قرارگرفتن درمركزشهربايد كاركرد فرهنگي به روزوعلمي داشته باشد
فرماندارميبد درجمع استاتيد وكاركنان دانشكده فني دختران

محمدرضا رجايي  با اشاره به موقعيت حساس شهرستان ميبد به لحاظ جمعيت ، قطب آموزش عالي ، صنعتي و حضورتعداد زيادي ازافراد غيربومي گفت : كارفرهنگي بايد عميق ، ظريف ومستمرومبتني برارزشهاي ديني باشد

رجايي گفت : بايد با اخلاق و ارزشهاي انساني وتقويت باورهاي ديني و اعتماد به نفس دربين دانشجويان ، ازگرايش  آنها به فرهنگ غرب و ناهنجاري هاي اجتماعي جلوگيري كرد
فرماندارميبد با بيان اينكه بايد پاسخگوي خون هزاران شهيد باشيم افزود : كوچكترين كوتاهي درامرفرهنگ ازيك مسئول فرهنگي درمراكزآموزش عالي پذيرفته نيست وبايد با برنامه ريزي درست دانشجويان را به سمت ارزشهاي متعالي ديني واسلامي پيش برد
خانم احمدي رئيس دانشكده فني دختران هم درادامه كمبود نيروي انساني ، كمبود فضا ، نداشتن سرويس اياب وذهاب به خوابگاه را ازعمده مشكلات اين دانشكده برشمرد وخواستارمساعدت درتامين يك دستگاه ميني بوس براي دانشكده شد
گفتني است : درحال حاضر570 نفردانشجو در12 رشته كارداني و كارشناسي ناپيوسته ازجمله رشته نرم افزاركامپيوتر، گرافيك ، طراحي دوخت ، سراميك صنعتي و حسابداري ، دردانشكده فني دختران مشغول به تحصيل اند كه 70 درصد اين دانشجويان بومي و 30 درصد غيربومي هستند
آدرس کوتاه :