معاون فرماندارميبد

كنترل ورود وخروج كاميونهاي كوره هاي آجرپذي را خواستارشد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، معاون فرماندارميبد درجلسه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي ميبد با اشاره به نقاط حادثه خيزدرون شهري وبرون شهري و جلوگيري ازحوادث تلخ برشناسايي اين نقاط تاكيد كرد
معاون فرماندارميبد

عليرضا فلاح درادامه آسفالت پاركينگ تقاطع جاده ندوشن ، ايجاد ايستگاه دائمي پليس راه دركمربندي غربي  ،نظارت برپوشش باركاميونهاي حامل مصالح ساختماني و كنترل ورود وخروج كاميونهاي كوره هاي آجرپذي را خواستارشد

كاهش حوادث ورود وخروج روستاي جهان آباد ، اصلاح دوربرگران بعد ازتقاطع غيرهمسطح ميبد و ارائه راهكارمناسب جهت جلوگيري از تردد راكبان موتورسيكلت درجاده سنتو مقابل شهرك صنعتي جهان آباد ازديگرمباحثي بود كه در اين جلسه به آن پرداخته شد
آدرس کوتاه :