معاون فرماندار ميبد :

كنترل بحث امنيت اخلاقي پنجشنبه بازار ميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : طي جلساتي كه در فرمانداري در خصوص ساماندهي پنجشنبه بازار خديجه خاتون برگزار شد مقرر گرديده بوده مصوبات آن اجرايي شود كه از جمله : بحث امنيت اخلاقي و ساماندهي آن توسط نيروي انتظامي و ستاد امر به معروف و نهي از منكر و پايگاه مقاومت محل كه مكاني براي اين امور در نظر گرفته و واگذار شد .
معاون فرماندار ميبد :


مهندس فلاح تصريح كرد : در حال حاظر دفتر نيروي انتظامي ، ستاد امر به معروف ونهي از منكر و پايگاه محل راه اندازي شده و خدمات رساني مي نمايد .
وي اضافه كرد : با توجه به اعتراضات محلي به خاطر ترافيك اطراف امامزاده بازار دست فروشان به خيابان مجاور كه براي اين امر در نظر گرفته و منتقل شد . تفكيك برخي دست فروشان به لحاظ مسائل بهداشتي ، برنامه ريزي جهت كد دار نمودن غرفه ها و رونق اين بازار در ايام نوروز از جمله برنامه هاي ديگري بود كه در اين جلسه مورد تصويب قرار گرفت .
آدرس کوتاه :