معاون فرماندار ميبد :

كليه برنامه هاي اجرايي شهرستان بر اساس سند چشم انداز ميبد تنظيم مي شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : مهندس فلاح در اين جلسه بيان داشت : در جهت برنامه ريزي صحيح و اصولي و در اولويت قرار گرفتن برنامه توسعه گردشگري و ميراث فرهنگي در شهرستان ميبد برنامه كاري شهرستان بر اساس سند چشم اندازي كه تهيه شده به پيش خواهد رفت .
معاون فرماندار ميبد :


وي ادامه داد : با پيگيريهاي فرمانداري و شركت ماهان كه در جهت تهيه و تدوين سند چشم انداز شهرستان ميبد داشتند و بر اساس اين سند چشم انداز و افق پيش روي  شهرستان ميبد را فراهم مي نمايد
ايشان هدف از اجراي اين سند و حركت در اين مسير را رشد همگن و توسعه متوازن و پايدار دانست و افزود : بر اساس برنامه ريزيهاي انجام شده مي بايست به سمتي حركت نمائيم كه در كنار صنعت به رشد فرهنگ و اخلاق نيز توجه ويژه داشته باشيم .
وي تصريح كرد : در اين سند در كنار رشد صنعت رشد صنعت گردشگري و ميراث فرهنگي هم در نظر گرفته شده ، وي ادامه داد در سند چشم انداز تيترهايي در نظر گرفته شده كه ما آنها را به برنامه هي اجرايي تبديل مي كنيم و در دستور كار اجرائي شهرستان قرار مي دهيم و منبعد دستگاههاي اجرايي براي برنامه كاري خود بايد با ايت تيتر هماهنگ باشد و در تعريف بودجه شهرستان هم بودجه بر اساس اين برنامه براي ادارات و نهادها تعريف مي گردد و از حركتهاي سليقه اي و خود سرانه جلوگيري خواهد شد .
در اين جلسه همچنين زارع از شركت ماهان مجري تهيه سند چشم انداز نيز پيرامون اهداف و برنامه هاي سند چشم انداز شهرستان ميبد مطالبي را بيان داشتن و مقرر گرديد در جلسات آينده اعضاء اين كميته برنامه ها و پيشنهادات جامع خود را ارائه نمايند .
آدرس کوتاه :