كليد 12 واحد مسكن به مددجويان اداره بهزيستي شهرستان ميبد تحويل داده شد

كليد 12 واحد مسكن به مددجويان اداره بهزيستي شهرستان ميبد تحويل داده شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، با حضورمحمدرضا هدايي معاون فرماندارميبد و سيد محسن فلاح رئيس اداره بهزيستي ميبد كليد 12 واحد مسكن به مددجويان بهزيستي تحويل داده شد
كليد 12 واحد مسكن به مددجويان اداره بهزيستي شهرستان ميبد تحويل داده شد

اين واحدها با زيربناي 960 مترمربع درسه طبقه و هرواحد 80 مترمربع  با هزينه 207 ميليون تومان به بهره برداري رسيده است

گفتني است ازاين مقدار115 ميليون تومان ازاعتبارات دولتي وسفرهيئت دولت به استان ، 78 ميليون سهم آورده مددجويان و 12 ميليون تومان ازكمك هاي خيري بوده است
سيد محسن فلاح رئيس اداره بهزيستي ميبد درحاشيه تحويل كليد اين واحد ها به مددجويان گفت : ازابتداي طرح مسكن معلولين ومددجويان اداره بهزيستي تا به حال 94 واحد مسكن به مددجويان درشهرستان ميبد تحويل داده شده و 34 واحد ديگردرماه آينده تحويل داده مي شود
فلاح افزود : درطرح نهضت مسكن مددجويان كارمقدماتي 54 واحد ديگر هم براي ساخت آماده سازي شده است
 
آدرس کوتاه :