كلنگ خوابگاه برادران دانشكده علوم قرآني ميبد به زمين زده شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، كلنگ خوابگاه برادران دانشكده علوم ومعارف قرآن كريم شهرستان ميبد به زمين زده شد

با حضورحجت الاسلام دكترراغبي رئيس دانشگاه علوم ومعارف اسلامي ، فرماندارميبد ، سرپرست دانشكده علوم قرآني ميبد و جمعي ازمسئولين ، كلنگ خوابگاه برادران دانشكده علوم قرآني ميبد به زمين زده شد

براي ساخت اين خوابگاه 400 ميليون تومان هزينه اوليه ازمحل اعتبارات دستگاه اجرايي اوقاف وامورخيريه استان درنظرگرفته شده است
 اين خوابگاه درزيربنايي 3200 مترمربع درسه طبقه ساخته مي شود
آدرس کوتاه :