كلاس آموزشي پدافند غير عامل با حضور كاركنان دولت


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : يكدوره كلاس آموزش پدافند غير عامل توسط واحد آموزش فرمانداري شهرستان ميبد در محل سالن اجتماعات در برگزارشد.


در اين دوره كه از تاريخ 16 لغايت 20 مهر ماه ادامه داشت تعداد 30 نفر از روسا و كاركنان ادارات دولتي شهرستان ميبد حضور داشتند .

در اين دوره از كلاسها چگونگي دفاع در مقابل تهاجم دشمن و حفظ منابع و تجهيزات لجستيكي آموزش داده مي شود .

آدرس کوتاه :