فرماندار ميبد در صبحگاه مشترك نيروهاي مسلح :

كشور ما به خاطر حضور مقتدرانه نيروهاي مسلح در امنيت كامل است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فرماندار ميبد در صبحگاه مشترك نيروهاي مسلح شهرستان ميبد ضمن تبريك هفته نيروي انتظامي بيان داشت : هفته ناجا هفته اقتدار و امنيت پايدار است و ما به خاطر هوشياري و اقتدار شما ، علي رغم توطعه هاي دشمن و قرار گرفتن در يك منطقه اي كه همه گونه هجمه بر عليه نظام ما مي شود در امنيت كامل به سر مي بريم .
فرماندار ميبد در صبحگاه مشترك نيروهاي مسلح :


وي با اشاره به امنيت كشورهاي پيرامون كشور تصريح كرد : امروز در منطقه ما كشورهايي همچون عراق ، افغانستان ، پاكستان ، مصر و ليبي هستند كه از درصد امنيت پائيني برخوردارند و هر روز مورد تجاوز وهابيت خونخوار ، القاعده و گروههاي تكفيري ديگر قرار مي گيرند و اين در حالي است كه به خاطر خدمات نيروهاي مسلح كشور و تقديم خون بهترين عزيزان اين مرز و بوم  امنيت پايداري در كشور حاكم است . 
وي اضافه كرد : همه مولفه هاي پيشرفت در عرصه هاي اقتصادي سياسي ، اجتماعي و امنيتي با حضور مسولانه شما در عرصه تضمين امنيت پايدار تأمين مي شود و وظايف نيروي انتظامي بسيار گسترده فرا گير و متنوع مي باشد . بايد از عملكرد خود ارزيابي خوبي داشته باشيم .
وي در خصوص امنيت در شهرستان ميبد گفت : ميبد به دليل  صنعتي بودن با حجم سنگين مهاجرت از استانهاي متعدد از جمله خوزستان ، كرمانشاه لرستان ، سيستان و بلوچستان ، خراسان جنوبي ، هرمزگان و كرمان مواجه است . يكپارچگي ميبد از بين رفته و برخي مهاجرين متأسفانه برهم زننده امنيت پايدار شهرستان هستند لذا شناسايي وضعيت موجود شهر و مولفه هاي كه احتمالا امنيت پايدار شهروندان را به خطر مي اندازد و شناسايي رفتارهاي بزهكارانه اين گروه از افراد مي تواند در دستور كار شما باشد ما متأسفانه گاها شاهد افزايش سرقتها ، طلاق و بزه كاريهاي كه عمدتا از جانب مهاجرين است هستيم .
وي تاكيد نمود : اكثر مهاجرين انسانهاي سالم و متدين هستند و البته بخش از آنها با خودشان مشكلاتي را به همراه دارند . شناسايي اين نوع نگرانيها و مواجهه منطقي مدبرانه و مقتدرانه با اين موضوع هم يكي از مسائلي است كه انتظار داريم در هفته ناجا به آن توجه ويژه اي شود .
رجائي در پايان افزود : عرصه اي كه شما ورود داريد اگر با آمادگي كامل اخلاقي و با تقويت مداوم اعتقادتان همراه نباشد احتمال لغزش و چالش خود شما نيز وجود دارد . دفتر نهاد در نيروهاي مسلح مي تواند نقش بسزايي در اين امر داشته باشد .  
آدرس کوتاه :