فرماندار ميبد :

كانون بازنشستگان سرمايه بزرگي براي جامعه است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : دهقاني مدير عامل كانون بازنشستگان شهرستان ميبد در زمينه سابقه تاسيس كانون بيان داشت : اين كانون در ابتدا با 12 نفر عضو و از سال 1382 شروع به كار نموده و در حال حاضر 958 نفرعضو باز نشسته داريم .
فرماندار ميبد :


وي افزود در حال حاضر به كليه كاركناني كه عضو صندوق بازنشستگان هستند خدمات ارائه مي گردد وي ادامه داد در حال حاضر كانون به ثبت رسيده و با 9 نفر اعضاء هيات مديره اداره مي شود .

رجايي  فرماندار ميبد در اين جلسه بيان داشت  : كانون بازنشستگان مي تواند با ايجاد سرمايه گذاري و  كارهاي عام المنفعه هم خدمات بسيار خوبي براي شهرستان داشته باشد و هم براي اعضاي آن ،  و در اين راستا فرمانداري آماده واگذاري زمين جهت راه اندازي و تأسيس مركزي اقتصادي و خدماتي و يا تجاري براي بازنشستگان عزيز مي باشد 

آدرس کوتاه :