كاشي باستان ميبد در جام حذفي

كاشي باستان ميبد در جام حذفي


بازي تيمهاي فوتبال كاشي باستان ميبد و شيرين فراز كرمانشاه از بازيهاي فوتبال جام حذفي كشور، جمعه نوزدهم مهرماه در ورزشگاه  كرمانشاه برگزار خواهد شد
كاشي باستان ميبد در جام حذفي

بازي تيمهاي فوتبال كاشي باستان ميبد و شيرين فراز كرمانشاه از بازيهاي فوتبال جام حذفي كشور، جمعه نوزدهم مهرماه در ورزشگاه  كرمانشاه برگزار خواهد شد

آدرس کوتاه :