معاون فرماندارميبد

كارگروه مديريت مجازي در شهر ميبد شروع به كار خواهد كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، معاون فرماندار ميبد از آغاز به كار كارگروه مديريت مجازي در شهر ميبد خبر داد
معاون فرماندارميبد

عليرضا فلاح با اشاره به اينكه ميبد با داشتن جامعه جمعيتي نخبه در اغلب موارد پيشتاز در تحولات عمده اقتصادي و علمي استان بوده است افزود : تشكيل كارگروه شهر مجازي با مديريت الكترونيك از نخبگان و كارشناسان اين حوزه گامي آغازين در اين راه است

معاون فرماندار هدف اصلي اين كارگروه را ارائه راه كارها و روش هاي حركت به سمت شهري با مديريت الكترونيك در سيستم هاي مردم نهاد و هماهنگ با ادارات بيان كرد و تاكيد كرد : تعامل مديريت شهري و مديران اجرايي پروژه هاي اين كارگروه بخش عمده اي از اهداف دولت را در مديريت شهرها تامين مي كند

فلاح در ادامه گفت : كارشناسان شاخه آي تي ، الكترونيك و بسيج مهندسين شهرستان ميبد اعضاي اصلي اين كارگروه بوده و با جذب اعضاي ديگر راه كارهاي توسعه اين نوع مديريت در ادارات دولتي بررسي و ارائه خواهد شد

آدرس کوتاه :