معاون فرماندارميبد

كارگاههاي مزاحم شهري ميبد با سرعت وكيفيت مطلوب درحال اجرا است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، معاون فرماندارميبد دربازديد ازكارگاههاي مزاحم شهري ميبد ازاجرايي شدن پروژه كارگاههاي مزاحم شهري پس ازسالها پي گيري و جلسات مكرردرميبد خبرداد
معاون فرماندارميبد

فلاح با بيان اينكه اين پروژه تمام فضاهاي لازم جهت خدمات شهري را درخود دارد گفت : اجراي اين طرح نقش بسزايي درزيباسازي سيماي شهري ، كاهش ترافيك وحمل ونقل شهري وحذف آلودگي هاي صوتي ومزاحمت اين اصناف خواهد شد

وي ضمن قدرداني ازتلاش وهمكاري مطلوب مسئولين اصناف ومديرعامل پروژه گفت : اميد است بخشي ازاين كارگاه ها اوايل سال 1391 به بهره برداري برسد
معاون فرماندارميبد گفت : براي احداث كارگاههاي مزاحم شهري 30 هكتارزمين درغرب ميبد نرسيده به كارخانه قند درنظرگرفته شده است و زيرسازي وجدول گذاري وپياده سازي فنداسيون آن آغازشده است
فلاح افزود : قراراست 440 واحد ازكارگاههاي مزاحم شهري دراين محل استقرارپيدا كنند كه درفازاول كارگاههاي جوشكاري ، باطري سازي ، تعميرلوازم خانگي وكابينت كارها درنظرگرفته شده اند
گفتني است : هزينه اين پروژه قراراست ازاعتبارات استاني تامين شود
آدرس کوتاه :