كارگاههاي توليد قند سنتي ساماندهي مي شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درنشستي با حضورمعاون فرماندارميبد ،كارشناسان مركزبهداشت ودرمان و اداره اصناف ،ساماندهي كارگاههاي توليد قند سنتي درشهرستان ميبد بررسي شد

معاون فرماندارميبد دراين نشست با اشاره به عوارض استفاده ازقندهاي سنتي برساماندهي كارگاههاي توليد قند سنتي درشهرستان ميبد تاكيد كرد

مهندس فلاح افزود : سلامت افراد وجامعه براي ما مهم است ومركز بهداشت ودرمان  بايد نكات لازم دررعايت استانداردهاي توليد قند سنتي را دركارگاهها مورد بررسي قراردهد
احداث مجتمع قندريزي ، ايجاد غرفه هاي فروش درشهرك صنايع دستي ، تبديل فضاهاي كنوني به فروشگاههاي قندريزي به جاي توليد قند سنتي  درفضاي شهرو صنعتي سازي كارگاههاي قند ازمصوبات اين نشست بود
آدرس کوتاه :