فرماندار ميبد :

قرآن تنها نسخه شفا بخش براي نجات بشريت است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فرماندار ميبد در اين جلسه بيان داشت : با توجه به به وضعيت موجودي كه در جهان وجود دارد و بويژه هجمه هاي مختلف دشمنان اسلام كه ارزشهاي انقلاب اسلامي رو هدف قرار دادند و همچنين درمان دردهاي روحي و رواني اعتقاداتي بشر تنها نسخه شفا بخش براي نجات بشريت شناخت قرآن و عمل به دستورات قرآن است .
فرماندار ميبد :


در شهرستان ميبد فعاليتهاي فرهنگي به صورت برجسته به مناسبتهاي مختلف شاهد هستيم كه مايه بسي مباهات و افتخار است و اين برگرفته از مردمان متعهد و وجود حضرت آيت الله اعرافي است .
خوشحاليم كه فعاليتهاي قرآني در سطح شهرستان نمود بسيار خوبي داره ، نهادهاي قرآني ،انجمن هاي فعال در عرصه قرآني بيش از همه شهرستانها است كه جاي سپاس و تشكر از همه دست اندركاران و علاقه مندان به اين امور دارد قطعا اجر آنرا نزد خداوند خواهند داشت .
 مراكز آموزش عالي از جمله دانشكده علوم قرآني ، مجتمع آموزش عالي كه به صورت علمي در مقاطع تحصيلي متخصصين را تربيت مي كنند و تحويل جامعه مي دهند كه مايه مباهات و افتخار است .
رجايي در خصوص اساسنامه شوراي قرآني بيان داشت : در اين اساسنامه كه تدوين نموده ايم تكليف ما را در اين رابطه مشخص شده ، ابتدا اهداف مشخص شده و ما بايد براي تحقق اين اهداف  برنامه ريزي كنيم و ابزاري كه ما را به اين هدف مي رساند را مشخص نمائيم .  
طبيعي است برنامه ها زماني مي توانند كارساز باشند كه مطابق با منابع و امكاناتي هست كه در اختيارمان باشد . از  دستگاهها انتظار داريم براي اينكه به اهداف برنامه هايي كه تدوين شده برسيم هرچند يكبار نظارتي هم بر عملكرد خودشان داشته باشند .

 

آدرس کوتاه :