فیلم حوزه کار و صنعت میبد در چهل‌سالگی انقلاب اسلامی


در این کلیپ دستاوردهای چهل‌ساله مردم انقلابی میبد در حوزه کار و صنعت به نمایش درآمده است.
آدرس کوتاه :