فیلم تجلی حضور مردم میبد در انتخابات


گزارش صداوسیمای مرکز یزد از خبرنگار میبد
آدرس کوتاه :