فرماندار ميبد

فلسفه تشكيل شوراهاي اسلامي مديريت مردم بر مردم است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، در جلسه اي به مناسبت روز ملي شوراها با حضور نماينده مردم تفت و ميبد در مجلس شوراي اسلامي ، فرماندار ، بخشدار مركزي و اعضاي شوراي اسلامي شهر و روستاها اين روز گرامي داشته شد
فرماندار ميبد

فرماندار ميبد در اين جلسه فلسفه تشكيل شوراها را مديريت مردم بر مردم و كمك مردم به امور اجرايي نهادها و ادارات دولتي دانست

محمدرضا رجايي درادامه يكي ازعمده كارهاي شوراها را داشتن برنامه چهارساله توسعه در زمينه هاي مختلف برشمرد و فعاليت شوراها را در زمينه هاي فرهنگي بسيار مهم خواند
حجت الاسلام و المسلمين يحيي زاده ضمن گراميداشت روز ملي شوراها اهميت شوراهاي اسلامي شهر وروستا را خاطرنشان كردند و افزودند : شوراي هاي اسلامي شهروروستا و همچنين مجلس شوراي اسلامي در جريان مديريت و قانون اساسي كشوراز اهميت زيادي برخوردار هستند
نماينده مردم تفت و ميبد با تبيين برخي موارد و موضوعات مهم در جريان امور كشوري و شهرستان ، اهميت تعامل بين شوراهاي اسلامي ، نماينده مردم در مجلس و مسئولين را مهم خواند و اصل موضوع را حل مشكلات مردم بيان كرد
آدرس کوتاه :