فصل گرما فرصت شيوع بيماري هاي واگيردار


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، دراولين جلسه شوراي سلامت شهرستان ميبد كه با حضورفرماندار،معاون فرماندار، رئيس شبكه بهداشت ودرمان ، رئيس مركزبهداشت ودرمان ، رئيس شبكه دامپزشكي ميبد و ديگراعضاي اين شورا درسالن اجتماعات فرمانداري برگزارشد؛ با توجه به فرا رسيدن فصل گرما ، ريزفاكتورهاي آلودگي به بيماري هاي واگيرداردرشهرستان مطرح و راههاي پيشگيري وابتلاء به اين بيماريها بررسي شد

فرماندارميبد دراين جلسه فصل گرما را فرصت شيوع بيماري هاي واگيرداربيان كرد وبا بيان اينكه مسئولين دربرابرسلامت مردم وجامعه بايد پاسخگو باشند ؛ براستاندارسازي كشتارگاه ميبد ،آموزش قصاب ها دركشتارو رعايت نظافت و اطلاع رساني به موقع وتامين امنيت سلامت مردم درجامعه تاكيدكرد

دكترانتظاري رئيس شبكه بهداشت ودرمان شهرستان ميبد هم دراين جلسه به علائم بيماري آلتورو تب كريمه كنگو وچگونگي ابتلاء انسان يا حيوان به اين نوع بيماري ها را تشريح كرد
حيدري كارشناس مركزبهداشت ودرمان هم دراين جلسه آب ، سبزيجات ، نفوذ فاضلاب شهري به شبكه آب ، يخ هاي صنعتي و گوشت هاي آلوده را بخشي ازريزفاكتورهاي آلودگي وابتلا به بيماري هاي واگيرداردرشهرستان بيان كرد و هشدارداد ؛ خانواده ها دراستفاده ازسبزيجات نهايت تلاش خود را درضدعفوني كردن به كاربگيرند
دكتركريم زنگيلي رئيس شبكه دامپزشكي ميبد هم درحاشيه اين جلسه گفت : بيماري تب كريمه كنگو يكي ازبيماري هاي ويروسي است كه ازطريق كنه انتقال دهنده به انسان يا حيوان انتقال پيدا مي كند
وي افزود : اين بيماري علائم خاصي درحيوان ودام ندارد و يكي راههاي انتقال آن تماس با حيوان آلوده ويا گوشت آلوده است كه توصيه مي شود ؛ شهروندان محترم گوشت خريداري شده را قبل ازمصرف مستقيما درداخل يخچال دردماي بين صفرتا 4 درجه به مدت 24 ساعت نگهداري كنند
آدرس کوتاه :