فروشگاه عرضه مواد غذایی وپروتئینی درمیبد راه اندازی شد

فروشگاه عرضه مواد غذایی وپروتئینی درمیبد راه اندازی شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد،یک فروشگاه عرضه مواد غذایی وپروتئینی با حضورفرماندار، شهردارو مسئول دفترامام جمعه درمیبد راه اندازی شد
فروشگاه عرضه مواد غذایی وپروتئینی درمیبد راه اندازی شد

این فروشگاه در زیربنای 340 مترمربع درمحل استیجاری، روبروی اورژانس اجتماعی میبد با 150 میلیون تومان سرمایه گذاری دومین فروشگاه بزرگ بعد ازفروشگاه رفاه درمیبد است

که برای رفاه و تامین مایحتاج شهروندان میبدی انواع کالا ازقبیل مواد غذایی وپروتئینی ، خشکبار، حبوبات و اجناس خارجی را با 10 درصد پایین ترازقیمت بازار عرضه می کند

آدرس کوتاه :