به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، با حضورسرهنگ واحديان جانشين فرمانده انتظامي استان ، سرهنگ فروزاني رئيس بازرسي ، سرهنگ انصاريان معان نيروي انساني استان ، سرهنگ افشاري فرمانده انتظامي اردكان ، فرماندارميبد واعضاي شوراي تامين شهرستان ميبد اززحمات وتلاش هاي 21 ماهه سرهنگ علي اكبرفخاري قدرداني و سرهنگ غلامزاده به عنوان فرمانده انتظامي جديد شهرستان ميبد معرفي شد

سرهنگ واحديان جانشين فرمانده انتظامي استان دراين مراسم ، امنيت را ازمواهب الهي ونيازهاي اوليه انسان برشمرد وافزود : نيروي انتظامي به عنوان مسئول نظم وامنيت،  ماموريت ها ووظايف گسترده و متنوع  دربرقراري امنيت وآرامش درجامعه دارد

وي گفت :  يكي ازماموريت هاي مهم نيروي انتظامي مبارزه با اشراروكساني كه مخل نظم وامنيت دركشورهستند مي باشد و حادثه اخيربه وضوح اين مسئله را نشان داد
جانشين فرمانده انتظامي استان درادامه با ارائه گزارشي ازفعاليت هاي 9 ماهه سال جاري ازافزايش كشفيات 42 درصدي سرقت ، 137 درصدي وسايل وقطعات خودرو ، 3 درصدي اماكن دولتي و 31 درصدي مواد مخدر  دراستان خبرداد وافزود : به پاس زحمات اعضاي شوراي تامين ، همكاري مسئولين وكمك مردم ، فرمانده انتظامي استان عليرغم محدوديت هاي نيروي انساني موفقيت هاي خوبي را دراستان داشته است
وي دربخشي ديگرازسخنان خود قاچاق انواع سوخت و كالاي قاچاق را ازنگراني هاي دولت برشمرد وافزود : دربحث قاچاق انواع سوخت در9 ماه گذشته شاهد كشف 204درصدي  انواع سوخت دراستان بوديم
سرهنگ واحديان درادامه با اشاره به آمارنگران كننده موتورسيكلت سواردراستان وشهرستان ميبد گفت : خوشبختانه درقانون جديد راهنمايي ورانندگي طرح هاي خوبي دراستفاده ازكلاه ايمني و بستن كمربند درخودروهاي سواري دراين راستا قراراست اجراء شود
محمدرضا رجايي فرماندارميبد هم درابتداي اين مراسم ضمن قدرداني اززحمات سرهنگ فخاري و آرزوي موفقيت درجايگاه جديد ، نقش نيروي انتظامي درنظام اسلامي را بسيارممتازوارزشمند دانست وافزود :  حجم ماموريت ها ووظايف محوله اين جايگاه را به وضوح نشان مي دهد
رجايي امنيت وآسايش را ازعوامل بنيادي يك جامعه برشمرد وافزود: اگردرجامعه اي احساس امنيت وآسايش وجود نداشته باشد نمي تواند به اهداف بزرگ و متعالي خود درمسيررشد وتوسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي وسياسي دست پيدا كند
فرماندارميبد دربخش ديگري ازسخنان خود جايگاه شهرستان ميبد را ازنظرقطب صنعتي ، دانشگاهي ، گردشگري ومهاجرپذيري خاطرنشان كرد وافزود : همه اين مسائل حجم وظايف و ماموريت هاي نيروي انتظامي را درشهرستان ميبد سنگين ترمي كند و انتظارداريم فرماندهي انتظامي استان با افزايش امكانات سخت افزاري ونرم افزاري ونيروي انساني نگاه ويژه اي به شهرستان ميبد داشته باشد
 
 
 
 
آدرس کوتاه :