فرماندار ميبد: ريشه فقر فرهنگي را بايد خشکاند

فرماندار ميبد: ريشه فقر فرهنگي را بايد خشکاند


فرماندار شهرستان ميبد گفت: ريشه فقر فرهنگي را بايد از بن خشکاند و قطع نمود.
فرماندار ميبد: ريشه فقر فرهنگي را بايد خشکاند

به گزارش روز پنج شنبه ايرنا "محمدرضا رجائي" در ديدار با رييس اداره مشارکتهاي مردمي کميته امداد امام خميني (ره) استان يزد اظهار داشت: فقر فرهنگي و اقتصادي با يکديگر ارتباط مستقيم دارند بنابراين با از بين بردن فقر فرهنگي ناتوانيهاي اقتصادي کاهش مي يابد.

وي تصريح کرد: فرهنگ سازي يکي از راهکارهاي موثر براي از بين بردن و يا لااقل کاهش فقر فرهنگي است.

اين مسوول از کميته امداد امام خميني (ره) به عنوان نهادي ياد کرد که با فعاليتهاي فرهنگي مي تواند مددجويان خود را از لحاظ فرهنگي تقويت کند.

رجائي ادامه داد: در رابطه با نيازهاي اقتصادي نيز بايد با فعالان اقتصادي تعامل و ارتباط دو سويه و متقابل برقرار شود.

فرماندار ميبد خاطر نشان ساخت: در شهرستان ميبد استعداد زيادي براي کمک به محرومين وجود دارد.

رييس اداره مشارکتهاي مردمي کميته امداد حضرت امام خميني استان يزد نيز در اين ديدار، دعوت از خيرين و تشکيل هسته حمايت از محرومين را راهکار موثر در زمينه امداد رساني بهتر دانست.

"سيد حسين طباطبائي" بر تجميع و هدايت هدفمند کمکهاي مردمي تاکيد کرد.

آدرس کوتاه :