فرماندار ميبد با حضور در منزل يكي از كاركنان فرمانداري از وي عيادت نمود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : رجائي فرماندار ميبد با حضور در منزل قاسمي كه به دليل بيماري دوران نقاهت را مي گذراند از ايشان عيادت نمودند .


ايشان براي شفاي عاجل وي دعا نمودند و اظهار اميدواري كردند هر چه سريعتر به بهبودي كامل برسند
آدرس کوتاه :