معاون فرماندار ميبد :

فرمانداري خواهان حضور بخش خصوصي در توسعه و ساماندهي شهرك پرورش اسب


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فلاح معاون فرماندار گفت : طي برنامه ريزيهايي كه در اين چند سال انجام شد و پيگيريهاي مستمر توسط جهاد و كشاورزي ورت پذيرفت 45 هكتار زمين براي 60واحد پرورش اسب در در جاده راه آهن واگذار گرديد .
معاون فرماندار ميبد :


وي تصريح كرد : زيرساختهاي آن از قبيل تأمين آب و مسائل زيست محيطي بررسي و محيا گرديد . در اين مجموعه تعداد 60 واحد پرورش اسب و فضاي نمايش و مسابقات ، كلينيك و فروش به صورت مجتمع ديده شده .
مهندس فلاح هدف از احداث اين مجتمع را جمع آوري استبلها در سطح شهر بيان داشت و افزود : مجموعه استبلهايي كه در شهر وجود دارد به اين مجتمع انتقال داده خواهد شد ، توسعه پرورش اسب با عنوان يك صنعت پاك و درآمد زا براي شهرستان ، ايجاد نقاط جاذب و داراي رفاهيات سالم براي شهروندان و همچنين گردشگران و علاقه مندان از سراسر كشور و در نهايت نگاه زيست محيطي نگهداري اين حيوان در سطح شهر كه مشكلاتي را براي زندگي انسان بوجود مي آورد فراهم مي كند .
اين مجتمع تحت نظارت دامپزشكي و بهداشت خواهد بود .
وي در پايان افزود : فرمانداري ميبد از بخش خصوصي و كساني كه در اين عرصه فعاليت دارند دعوت مي نمايد تا هرچه سريعتر در اين بخش ورود پيدا كنند . 
آدرس کوتاه :