فرماندارمیبد رأی خود را به صندوق انداخت


فرماندارمیبد با حضور در شعبه اخذ رأی در آموزشگاه مجد زاده دوره دوم به همراه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و رئیس هیئت نظارت شهرستان رأی خود را به صندوق انداخت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، حسین فلاح با حضور در حوزه اخذ رأی مستقر در آموزشگاه مجد زاده دوره دوم ضمن اطلاع از فرایند رأی‌گیری، رأی خود را به صندوق انداخت.


آدرس کوتاه :