گزارش تصویری؛

فرماندارمیبد از پروژه تاریخی آسیاب یخدان بازدید کرد


فلاح فرماندارمیبد از آسیاب یخدان بازدید و از نزدیک با روند پیشرفت مرمت و بازسازی این اثر تاریخی مطلع گردید.


آدرس کوتاه :