فرماندارميبد : يكي ازاولويت هاي جدي منطقه ويژه اقتصادي ميبد گازرساني به اين منطقه است

فرماندارميبد : يكي ازاولويت هاي جدي منطقه ويژه اقتصادي ميبد گازرساني به اين منطقه است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، با حضورنماينده مردم تفت وميبد ، مديرعامل موسسه كوثروفرماندارميبد مشكلات منطقه ويژه اقتصادي ميبد بررسي شد
فرماندارميبد : يكي ازاولويت هاي جدي منطقه ويژه اقتصادي ميبد گازرساني به اين منطقه است

حجت الاسلام سيد جلال يحيي زاده نماينده مردم تفت وميبد درمجلس شوراي اسلامي دراين جلسه با اشاره به توانايي موسسه كوثردراجراي پروژه ها ورعايت مقررات اظهارخرسندي كرد وافزود : انشاالله موسسه كوثربا پيشينه اي كه درمسائل فني و كارشناسي دارد تمام توان خود را دراجراي خوب منطقه ويژه اقتصادي ميبد بكارگيرد

فرماندارميبد هم دراين جلسه  گفت : درراستاي حل مشكلات منطقه ويژه عليرغم تلاش هاي انجام شده ، زيرساخت هاي لازم فراهم نشده است
محمدرضا رجايي افزود : يكي ازاولويت هاي جدي منطقه ويژه اقتصادي ميبد گازرساني به اين منطقه است كه بايد مسئولين استان توجه داشته باشند
نبوي زاده مديرعامل موسسه كوثربا اشاره به اجراي منطقه ويژه اقتصادي ميبد گفت : ارزيابي زيست محيطي و نقشه برداري دراين خصوص انجام شده و براي انجام زيرساخت ها نيازبه واگذاري زمين مي باشد كه تا به حال انجام نگرفته است
نبوي زاده درخصوص تامين آب منطقه ويژه هم گفت : با بهره وري ازآب كشاورزي و استفاده ازخط دوم قراراست آب منطقه ويژه تامين شود

مديرعامل موسسه كوثرافزود : دربخش گازو راه آهن هم نامه نگاري هايي انجام گرفته و احداث نيروگاه هزارمگاواتي دردستوركارقرارگرفته است

آدرس کوتاه :