فرماندارميبد درهمايش زنان درجهاد اقتصادي گفت : زنان درسعادت وشقاوت جامعه نقش اساسي دارند

فرماندارميبد درهمايش زنان درجهاد اقتصادي گفت : زنان درسعادت وشقاوت جامعه نقش اساسي دارند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد درهمايش نقش زنان درجهاد اقتصادي ضمن گرامي داشت ميلاد حضرت زهرا سلام الله عليها وروززن، نقش زن ومادررا درسعادت وخوشبختي جامعه نقش مهمي خواند وافزود:
فرماندارميبد درهمايش زنان درجهاد اقتصادي گفت : زنان درسعادت وشقاوت جامعه نقش اساسي دارند

سعادت وخوشبختي و شقاوت وبدبختي جوامع براساس بنيان خانواده ها پايه گذاري شده است  وجوامعي كه بنيان خانواده محكم و استواري دارند وزنان نقش اصلي را بازي مي كنند اين جوامع كمترين نگراني را درحوزه مسائل اجتماعي دارند

رجايي با بيان اينكه عشق و محبت وصميميت دروجود زنان نهاده شده است وزنان بايد با ابرازعشق وعلاقه خانواده هاي خود را ازناهنجاري هاي اجتماعي دورنگه دارند  تاكيد كرد : زنان ومادران مي توانند با ابرازعشق وعلاقه به همسروفرزندان خود كانون گرم خانواده خود را سالم و با احكام و ارزشهاي الهي گرم نگه دارند و با وقت گذاري بيشتر، اعتماد به نفس وصفاي باطني فرزندان خود را تقويت كند
آدرس کوتاه :