فرماندارميبد درجلسه تغزيرات حكومتي دشمنان درصدد مخدوش نمودن برنامه هاي دولت ازجمله هدفمند كردن يارانه هاست

فرماندارميبد درجلسه تغزيرات حكومتي دشمنان درصدد مخدوش نمودن برنامه هاي دولت ازجمله هدفمند كردن يارانه هاست


به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد،درجلسه تعزيرات حكوتي كه با حضورفرماندار، رئيس تعزيرات حكومتي ، بازرگاني و روساي اتحاديه هاي دولتي درفرمانداري ميبد تشكيل شد؛ محمد رضا رجايي فرماندارميبد ضمن خيرمقدم گفت : همه ميكانيزم هاي لازم براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها فراهم شده است
فرماندارميبد درجلسه تغزيرات حكومتي دشمنان درصدد مخدوش نمودن برنامه هاي دولت ازجمله هدفمند كردن يارانه هاست

رجايي با بيان اينكه طبعا انرژي هاي فسيلي فناپذيراست ؛ در خصوص اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها وعبورازاقتصاد بيمارگفت : با هدفمند كردن يارانه ها اقتصاد بهبود خواهد يافت

فرماندارميبد با بيان اينكه دشمنان درصدصد مخدوش نمودن برنامه هاي دولت و اهداف درازمدت ازجمله هدفمندكردن يارانه ها ست برتلاش و ياري مردم ومسئولين دراجراي هدفمند كردن يارانه ها  تاكيد كرد
جمال سليمي رئيس تعزيرات حكومتي ميبد هم دراين جلسه گفت : دولت مصمم به تثبيت قيمت هاست و روساي اصناف بايد آگاهي لازم را داشته باشند
 سليمي اعلام كرد : با گرانفروشي و احتكاربه طورجدي برخورمي شود
خلفايي رئيس اداره بازرگاني هم  گفت : اداره بازرگاني اهداف خود را در رصد كردن كالا ، ذخيره نمودن كالاهاي اساسي و نظارت  با دقت دنبال خواهدكرد
خلفايي افزود : پيش بيني هاي لازم جهت ذخيره سازي كالاهاي اساسي مورد نيازمردم انجام شده است و سازمان بازرگاني پي گيري هاي لازم خصوصا بازرسي ها برقيمت و تشكيل پرونده هاي تخلفاتي ، اهتمام بيش ازپيش خود را انجام خواهد داد
 لازم به ذكراست : نصبت اتكت قيمت كالا ظرفت مدت 10 روزتوسط تمام كسبه بازار، برقراري گشت هاي ويژه بازرسي ، برگزاري نمايشگاههاي كالا دراسرع وقت توسط اداره بازرگاني ، اعلام شماره تلفن 124 به واحدهاي صنفي ازمصوبان اين جلسه بود
آدرس کوتاه :