فرماندارميبد دربازديدي ازمحلات بفروئيه مشكلات آن را بررسي كرد

فرماندارميبد دربازديدي ازمحلات بفروئيه مشكلات آن را بررسي كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درجلسه اي كه درمحل دهياري روستاي بفروئيه با حضورفرماندار، سرپرست بخشداري مركزي ومسئولين ادارات برق ، گاز و بنياد مسكن وشوراي روستاي بفروئيه ميبد تشكيل شد ؛
فرماندارميبد دربازديدي ازمحلات بفروئيه مشكلات آن را بررسي كرد

درخصوص آزادسازي وتعريض كوچه عدالت ، ساختمان موجود درخيابان اصلي بفروئيه ، تامين برق ورزشگاه و تامين آب فضاي سبزبفروئيه بحث وتصميم گيري شد .

مشخص نمودن ميزان عقب نشيني منازل مسكوني توسط شوراي روستا ، تامين مصالح وآجرجهت حصاركشي ازسوي بخشداري و جابجايي تاسيسات و زيرسازي وآسفالت كوچه هاي آزادشده ازسوي ادارات برق وگازوبنياد مسكن ، پي گيري تامين اعتبارجداسازي آب فضاي سبزازآب شرب توسط آب وفاضلاب روستايي و فرمانداري ازجمله مصوبات اين جلسه بود
فرماندارميبد درادامه به همراه مسئولين ازاين محلات بازديد و خواستارتسريع درروند اموراجرايي شد
آدرس کوتاه :