فرماندارميبد تسريع دراجراي تقاطع غيرهمسطح ميبد را خواستارشد

فرماندارميبد تسريع دراجراي تقاطع غيرهمسطح ميبد را خواستارشد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد دربازديد ازكمربند غربي ميبد و با حضوردرشركت پيمانكاران اسكان ده طي مذاكره تلفني با مهندس معين رئيس حوزه راه سازي استان ، تسريع دراجراي كمربند غيرهمسطح ميبد را خواستارشد
فرماندارميبد تسريع دراجراي تقاطع غيرهمسطح ميبد را خواستارشد

گفتني است : اين تقاطع ازپروژه هاي ملي است و   8 ميليارد تومان ازاعتبارات ملي به اين پروژه اختصاص يافته كه طبق دستوروزيرراه وترابري تا پايان سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد

آدرس کوتاه :