فرماندارميبد : بيداري امت اسلامي درمنطقه نشانگرصدورانقلاب اسلامي است

فرماندارميبد : بيداري امت اسلامي درمنطقه نشانگرصدورانقلاب اسلامي است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد درجلسه هماهنگي راهپيمايي روزجهاني قدس گفت : بيداري امت اسلامي درمنطقه نشانگرصدورانقلاب اسلامي است
فرماندارميبد : بيداري امت اسلامي درمنطقه نشانگرصدورانقلاب اسلامي است

رجايي درادامه با تاكيد برحضورگسترده مسئولين و اقشارمختلف مردم درراهپيمايي روزجهاني قدس گفت : حضوردرراهپيمايي روزجهاني قدس به صورت فراگيروگسترده جبهه استكباررا متزلزل و اميد به آينده درخشان را درپايگاههاي امت اسلام تقويت مي كند

حجت الاسلام حسني مسئول دفترامام جمعه ميبد هم با اشاره به جريان اخيرسوريه و تلاش دشمنان درشكستن خط مقاومت ، بر اهميت راهپيمايي روزجهاني قدس تاكيد كرد وافزود :  با بيداري اسلامي درمنطقه ،  روزقدس امسال ، شعارعليه اسرائيل دربيخ گوش اسرائيل سرداده خواهد شد
وي اعلام كرد : راهپيمايي روزجهاني قدس درميبد با تجمع درميدان جانباز واز ساعت 11 با حركت به سمت مصلاي آيت الله اعرافي شروع خواهد شد

حجت الاسلام طباطبايي رئيس اداره تبليغات اسلامي هم گفت : راه ما راه ايمان وقرآن است و براي تداوم حركت بيداري درمنطقه بايد هوشيارترازگذشته عمل كنيم

آدرس کوتاه :