فرماندارميبد بررعايت بهداشت درنانوايي ها تاكيد كرد

فرماندارميبد بررعايت بهداشت درنانوايي ها تاكيد كرد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان میبد ، فرماندارميبد درجلسه تعزيرات حكومتي آردونان شهرستان ميبد ازراه اندازي يك واحد توليد نان صنعتي درآينده نزديك درميبد خبرداد وافزود : با توجه به هدف دولت درصرفه جويي حامل هاي انرژي و عرضه نان حجيم وغني شده به مردم، اين واحد با توليد انواع نان حجيم وغني شده علاوه براستان يزد ، استانهاي همجواررا هم تحت پوشش قرارمي دهد
فرماندارميبد بررعايت بهداشت درنانوايي ها تاكيد كرد

محمدرضا رجايي درادامه بررعايت بهداشت درنانوايي ها و عدم استفاده ازمواد افزودني درنان  تاكيد كرد

دراين جلسه اعضاي تعزيرات حكومتي آردونان شهرستان با بررسي  تعدادي ازپرونده هاي تخلفات بهداشتي درنانوايي ها ، حكم پلمپ 3 نانوايي را صادركردند
آدرس کوتاه :