فرماندارميبد براستقبال ازكاروان پياده انصارالحسين (ع) تاكيدكرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، محمدرضا رجائي فرماندارميبد با اشاره به عبوركاروان پياده انصارالحسين (ع) ازشهرستان ميبد درروزسه شنبه 21 آذرماه درساعت 14 گفت : كاروان پياده انصارالحسين (ع) عاشقان ودلدادگان به اهل بيت هستند كه با عشق وشناخت عميق قلبي به اين راه قدم گذاشتند

فرماندارميبد افزود : حركت پياده اين كاروان عمق معرفت وشناخت نسبت به امام حسين (ع) واهل بيت را نشان مي دهد وبايد ازاين فرصت طلايي كه نسل جوان ما را با اخلاق ديني وايثاروشهادت آشنا مي كند استفاده كرد

وي برنظافت مسيرحركت كاروان ، برقراري نظم وامنيت و استقبال باشكوه ازكاروان پياده انصارالحسين ازمشهد تا كربلا تاكيد كرد وافزود: مردم شهيد پرورميبد ومسئولين دستگاهها وادارات بايد همه توان خود را دراستقبال باشكوه ازاين كاروان بكارگيرند
كاروان پياده انصارالحسين (ع) سه شنبه 21 آذرماه پس ازطي مسيرركن آباد ، ميدان شهيد صدوقي ، خيابان سلمان فارسي ، ميدان فلسطين ، خيابان 22 بهمن ، حسينيه اعظم خانقاه وتكيه ابوالفضلي بيده ازشهرستان ميبد عبوروحركت خود را به سمت كربلاي معلي ادامه خواهد داد
آدرس کوتاه :