فرماندارميبد با حضوردرمجتمع آموزش عالي ميبد روزدانشجو را گرامي داشت

فرماندارميبد با حضوردرمجتمع آموزش عالي ميبد روزدانشجو را گرامي داشت


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد،فرماندارميبد با حضوردرمجتمع آموزش عالي ميبد 16 آذرروزدانشجو را به تعدادي ازدانشجويان كه درخوابگاه حضورداشتند تبريك گفت
فرماندارميبد با حضوردرمجتمع آموزش عالي ميبد روزدانشجو را گرامي داشت

رجايي دراين ديداربيداري جهان اسلام و جنبش وال استريت را نشات گرفته ازانقلاب اسلامي دانست وافزود : امروزدانشجويان درخط مقدم مبارزه با جنگ نرم فرهنگي دشمن قراردارند

فرماندارميبد برتري انسان را درعلم ودانش ، بصيرت وتقوا برشمرد وتصريح كرد : دانشجويان علاوه برآشنايي با تاريخ انقلاب اسلام ، امام راحل ، مقام معظم رهبري وشهدا ، بايد با كسب علم ودانش و آگاهي وبصيرت سياسي درپيشبرد آرمانهاي امام راحل وشهداء تلاش كنند
آدرس کوتاه :