فرماندارميبد اصلاح حريم درشهرستان ميبد را خواستارشد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد درچهارمين جلسه كارگروه توسعه كشاورزي شهرستان ميبد با اشاره به توقف صد درصدي سرمايه گذاري دربخش هاي مختلف ، اصلاح حريم درشهرستان ميبد را خواستارشد وافزود : مشكل حريم هرگونه سرمايه گذاري دربخش هاي آموزش عالي ، صنعتي ، كشاورزي و سايربخش ها را ناممكن كرده است و مسئولين استان بايد درتغييرحريم شهرستان ميبد تلاش كنند

رجائي درادامه  تشكيل كارگروه توسعه بخش كشاورزي ازسوي رئيس جمهوررا فرصت مناسب براي احيا فعاليت هاي كشاورزي دانست

رجايي افزود :  : از454 طرح مصوب دركارگروه توسعه بخش كشاورزي درشهرستان ميبد 19 طرح به بانك معرفي و بالغ بر2 ميليارد و 150 ميليون تومان براي اجراي اين طرح ها پرداخت شده است
آدرس کوتاه :