فرماندارميبد ازمجتمع خدماتي بين راهي دركمربند غربي شهرستان ميبد بازديد كرد

فرماندارميبد ازمجتمع خدماتي بين راهي دركمربند غربي شهرستان ميبد بازديد كرد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد،محمد رضا رجايي ازمجتمع خدماتي بين راهي دركمربند غربي شهرستان ميبد بازديد كرد
فرماندارميبد ازمجتمع خدماتي بين راهي دركمربند غربي شهرستان ميبد بازديد كرد

اين مجتمع درزميني به مساحت 10 هكتارو دردو فازدرحال اجراء مي باشد .

گفتني است : در فازاول اين پروژه تعداد 100 باب مغازه خدماتي ، فني ، همچنين مسجد ، رستوران ، كارخانه يخ ، فضاي سبز، حمام و خوابگاه رانندگان ، پمپ بنزين و سايت گازو پاركينگ  با 30 درصد پيشرفت كاري و با  هزينه يك ميليارتومان درحال اجرا ء مي باشد .
همچنين درفازدوم اين پروژه شامل 4 نانوايي ، فضاهاي برگزاري نمايشگاه ، هتل 10 طبقه وسالن چند منظوره با زيربناي 20 هزارمترمربع ، فضاهاي بازتفريحي درنظرگرفته شده است.

عليخاني مديرعامل اين پروژه ضمن قدرداني ازپي گيريهاي فرماندارو مسئولين استان و شهرستان و بازديد ازروند پيشرفت كاري گفت : اين پروژه اولين پروژه ممتازبين راهي درسطح كشوراست كه با هدف ارائه خدمات رفاهي و تفريحي به شهروندان اجراء مي شود و براي تكميل كامل اين پروژه بيش از16 ميليارد تومان ديگرنيازهست و انتظارمي رود با سرعت كاري كه وجود دارد اين پروژه حداكثرتا 30 ماه ديگربه بهره برداري برسد

آدرس کوتاه :