فرماندارميبد ازشهرك صنعتي جهان آباد ميبد بازديد كرد

فرماندارميبد ازشهرك صنعتي جهان آباد ميبد بازديد كرد


فرماندارميبد ازشركت فراورده هاي گوشتي بهكام ميبد ، شركت پتوي الوان و يكي ازكارخانه هاي كاشي درحال مونتاژ شهرك جهان آباد ميبد بازديد كرد .
فرماندارميبد ازشهرك صنعتي جهان آباد ميبد بازديد كرد

دراين بازديد مشكلات شركت فراورده هاي گوشتي  بهكام و شركت پتوي الوان بررسي شد .

لازم به ذكراست : شركت پتوي الوان حدود 4 ماه است كه فعاليت خود را درزمينه توليد نخ روفرشي و نخ پتو آغازكرده است و مواد اوليه اين شركت ازكارخانجات الياف تهران واصفهان تامين مي شود .

 همچنين توليدات اين شركت علاوه بربازارداخلي به كشورهاي نظيرافغانستان ، عراق و ارمنستان صادرمي شود .

 كارخانه كاشي درحال مونتاژميبد با 6 ميليون مترمربع مساحت و با هزينه بالغ بر23 ميليارتومان سرمايه گذاري درحا ل حاضردرمرحله مونتاژ قراردارد و زمينه اشتغال 250 نفراشتغال را فراهم كرده است .

گفتني است اين شركت آذرماه سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد .

آدرس کوتاه :