فرماندارميبد ازدانشكده فني امام خميني (ره) بازديد كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، محمدرضا رجائي فرماندارميبد درآغازسال تحصيلي جديد ازساختمان اداري ، آموزشي ، سلف سرويس و نمازخانه دانشكده فني پسران امام خميني(ره) ميبد بازديد كرد

رجائي دراين بازديد با ديداربا محمد حكيمي ركن آبادي رئيس اين دانشكده مسائل ومشكلات موجود را بررسي و طي تماس تلفني با رئيس اداره راه وشهرسازي خواستارآسفالت بلوارداخلي اين دانشكده شد

درحال حاضر1200 دانشجو دررشته هاي سراميك ، نقشه برداري ، برق ، تاسيسات وحسابداري درمقطع كارداني وكارشناسي دردانشكده فني امام خميني رحمه الله عليه شهرستان  ميبد مشغول تحصيل هستند
آدرس کوتاه :