فتوکلیپ برنامه های ستاد بزرگداشت هفته دولت شهرستان میبد


کلیپ گزارشی از برنامه های ستاد بزرگداشت هفته دولت در شهرستان میبد رادر ادامه ببینید.
آدرس کوتاه :