فتوکلیپ افتتاح وکلنگ زنی پروژه های هفته دولت شهرستان میبد


فتوکلیپ افتتاح وکلنگ زنی پروژه های هفته دولت در شهرستان میبد را در ادامه ببینید.
آدرس کوتاه :