عملكرد شوراي ترافيك شهرستان میبد


عملكرد شوراي ترافيك شهرستان میبد در سال گذشته اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد به نقل از گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد،  خبرنگار اتاق خبر استانداري يزد در گزارشي عملکرد شورای ترافیک شهرستان میبد  را از دبيرخانه اين شورا به شرح ذیل اخذ نمود:
در سال 93 در خصوص موضوع ترافیک شهرستان میبد، شوراي ترافيك اين شهرستان، 15 جلسه برگزار نموده است که این جلسات 123 مصوبه را در برداشته که از میان این 123 مصوبه، 30 مصوبه آن اجرا ،63 مصوبه در دست اقدام  و 30 مصوبه  اجرا نشده است.  
طبق این گزارش اهم اقدامات صورت گرفته در شورای ترافیک شهرستان میبد به شرح ذیل است :
1 ـ برگزاری همایش رانندگان نمونه و اهداء جایزه به آنان و تشویق موتور سوارانی که از کلاه ایمنی استفاده نموده اند
2 ـ برگزاری همایش قربانیان ترافیکی به مناسبت روز جهانی قربانیان ترافیک
3 ـ برگزاری کارگاه آموزشی همیاران پلیس و اهداء لباس همیار پلیس به دانش آموزان مدارس
4 ـ برگزاری همایش فرهنگ ترافیک در اسفند 93
5 ـ مانور موتورسواران ایمن ( با کلا ایمنی ) در روز جهانی قربانیان ترافیک در شهر میبد
6 ـ ساخت فیلم درس عبرت از بازماندگان حوادث ترافیکی ( با کمک روابط عمومی )
7 ـ نصب بنر های آموزشی در خیابان های سطح شهر در جهت توسعه فرهنگ ترافیک
8 ـ ارسال پیامکهای آموزشی برای شهروندان در جهت توسعه فرهنگ ترافیک
آدرس کوتاه :