عزم جدی بازرسان تعزیرات حکومتی در برخورد با نانوایان مختلف


برای دومین بار حسین فلاح فرماندار در معیت رئیس اداره صمت و بازرسان از چند نانوایی سطح شهر میبد به‌صورت سرزده بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، برای دومین بار «حسین فلاح» فرماندار در معیت رئیس اداره صمت و بازرسان از چند نانوایی سطح شهر میبد به‌صورت سرزده بازدید کرد.

گفتنی است؛ از 6 نانوایی بازدید شده چند واحد در وزن گیری چانه خمیر نان مشکل داشتند که به تعزیرات معرفی و قرار شد طبق قانون با آن‌ها برخورد شود.

گزارش این بازدید را در ادامه ببینید:


آدرس کوتاه :