عبوركاميون هاي سنگين ازبلوارامام زاده ميرشمس الحق ممنوع شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درجلسه شورا ي ترافيك ميبد عبوركاميون هاي سنگين ازبلوارامام زاده ميرشمس الحق بررسي شد

عليرضا فلاح معاون فرماندار ميبد در اين جلسه گفت : به دليل جلوگيري ازتخريب آسفالت بلوارو حوادث وتصادفات جاني حوالي پارك بهاران ، عبوركاميون هاي باري وسنگين ازبلوارامام زاده ميرشمس الحق ممنوع اعلام مي شود

دراين جلسه  مقررشد : پايانه بارميبد به شهرك صنعتي انتقال يابد و  ظرف مدت سه روزتيمي متشكل ازشهرداري ، راهنمايي ورانندگي ، اداره راه وشهرسازي وفرمانداري نسبت به اطلاع رساني ومسدود كردن اين بلواراقدام نمايند

آدرس کوتاه :