طي مراسمي از زحمات كادر كلانتري بفروييه تقدير و تشكر گرديد.


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، طي مراسمي كه با حضور فرماندهي انتظامي شهرستان و جانشين ايشان، بخشدار مركزي، اعضاي شوراي اسلامي و دهيار روستاي بفروييه و كادر كلانتري 11 بفروييه در محل كلانتري برگزار گرديد ، ضمن بازديد از ساختمان كلانتري از زحمات نيروهاي كلانتري تقدير و تشكر گرديد

بخشدار مركزي هماهنگي و همكاري كلانتري با دهياريهاي دهستان بفروييه در زمينه هاي مختلف اعم ازحفظ نظم و امنيت و از جمله برخورد با تخلفات مربوط به ساخت و ساز را بسيار عالي بيان نموده و اظهار نمودند كه اميدواريم اين تعامل موجب گردد تا روز به روز شاهد نظم و امنيت بهتر و جامعه اي ايمن تر باشيم

در ادامه فرماندهي انتظامي شهرستان ضمن تقدير و تشكر از برگزاري چنين مراسمي، تعامل و همكاري بين نهاد دهياري، شوراي اسلامي و بخشداري با اين مركز را عاملي مهم در حفظ نظم و امنيت دانستند و از زحمات پرسنل كلانتري11 بفروييه نيز تقدير و تشكر نمودند
هم چنين شوراي اسلامي و دهياري نيز نهايت تشكر و قدرداني را از عزيزان نيروي انتظامي اعلام داشتند
آدرس کوتاه :