طوفان شديد شهرستان ميبد را درنورديد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري : اين طوفان كه ازساعت 10ونيم صبح آغازشد موجب كندي عبورومروروايجاد مشكل براي شهروندان شد

 

 
اين طوفان به قدري شديد بود كه تعدادي ازدرختان را ازريشه بيرون آورد .
اداره هواشناسي ميبد اعلام كرد : با شروع طوفان دماي هوا 8 درجه سانتي گراد پايين آمد و ديد افقي به 40 متركاهش يافت .
با كاهش شدت طوفان هم شاهد نزول بارش برف درميبد هستيم وپيش بيني مي شود بارش برف تا اواخرامشب ادامه داشته باشد .
بارش برف موجب خوشحالي كشاورزان ميبدي بويژه باغداران اناروپسته شده است .
آدرس کوتاه :