با حضور فرماندار ميبد :

طرح توسعه وتكميل شبكه راههاي روستايي درميبد بررسي شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : جلسه ايي با حضور فرماندار، معاون فرماندار، بخشداران مركزي ، بفروئيه وندوشن طرح توسعه وتكميل شبكه راههاي روستايي درميبد بررسي شد .
با حضور فرماندار ميبد :


فرماندارميبد دراين جلسه با اشاره به اهميت اين طرح بركارعلمي وكارشناسي تاكيد كرد وافزود :  بايد تمام دغدغه ها ومشكلات روستايي حال وآينده دراين سند كه افق 1404 روستاها را ترسيم مي كند مدنظرقرارگيرد.
دراين جلسه ساماندهي وتعريض راههاي موجود ، راههاي مورد نيازدرآينده درسطح روستاها وبين روستايي براساس  شاخص هاي توسعه روستايي واموركشاروزي ودامي ، كانون هاي اسكان عشايري روستاهاي هدف گردشگري ، روستاهاي واقع درمسيرمعادن وشهرك هاي صنعتي مورد بررسي قرارگرفت .
همچنين دراين جلسه ساماندهي 35 مسيرروستايي درسه بخش مركزي ، بفروئيه وندوشن مطرح شد .
 
آدرس کوتاه :